728 x 90

Tư lệnh Binh chủng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của Lữ đoàn 86

  • Thứ sáu, 18/10/2019 - 8:47 sáng
  • Bùi Văn Luyện

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2019, Thiếu tướng Hà Văn Cử - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập: Ứng phó sự cố phóng xạ hạt nhân xuyên biên giới (TN-19) của Lữ đoàn 86; cùng đi có thủ trưởng của các cơ quan chức năng Binh chủng.

Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng kết luận sau kiểm tra thực tế tại Lữ đoàn 86.

Đến Lữ đoàn 86, đồng chí Tư lệnh và các thành viên trong đoàn đã nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập TN-19. Theo đó, trong thời gian qua Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Binh chủng, chủ động xây dựng hệ thống các văn kiện, thành lập khung diễn tập, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, tổ chức luyện tập ở các cấp và luyện tập tổng hợp. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo, đồng chí Tư lệnh và đoàn đã kiểm tra phần thực binh của Lữ đoàn.

Nhận xét buổi kiểm tra đồng chí Tư lệnh Binh chủng đã biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và các cơ quan chức năng trong việc hướng dẫn chỉ đạo Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, đồng chí Tư lệnh yêu cầu: Trong thời gian tới Lữ đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Viện Hóa học-Môi trường quân sự và cơ quan có liên quan hoàn thiện kịch bản, xây dựng kế hoạch luyện tập khoa học, tổ chức luyện tập nghiêm túc; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để đón các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội về thăm quan học tập. Đồng chí Tư lệnh nhấn mạnh: Cuộc diễn tập lần này có nhiều nội dung mới, khó, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị và sử dụng một số trang bị khí tài nằm trong chương trình KCAT của Bộ nên có ý nghía hết sức quan trọng đối với Binh chủng. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn, nhất là lãnh đạo chỉ huy các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập TN-19 góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Bộ đội Hóa học trong tình hình mới./.

Bùi Văn Luyện

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh