728 x 90

Trao đổi về vấn đề nêu gương, một trong các yếu tố tạo dựng uy tín của cán bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay

  • Thứ sáu, 18/10/2019 - 8:54 sáng
  • Trần Văn Mạnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tư tưởng đó hiện vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay, khi toàn Đảng đã và đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, XII của Đảng, nhất là việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; trong đó nêu gương là yếu tố then chốt tạo nên uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong huấn luyện đêm

Uy tín là một danh từ nói về sức ảnh hưởng của một cá nhân hoặc một tập thể được số đông thừa nhận về phẩm chất, năng lực cùng sự đóng góp, cống hiến của cá nhân hay tập thể đó; uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên được hình thành trên nhiều yếu tố trong đó có yếu tố nêu gương.

Nêu gương hay làm gương là làm mẫu, là tạo ra một hành vi mẫu mực cho người khác học và làm theo; xét ở góc độ lãnh đạo thì nêu gương là một công cụ và và thuộc tính của lãnh đạo, vì vậy đã là người cán bộ, đảng viên cần phải có nhiều phẩm chất, nhưng trong đó nêu gương là phẩm chất quan trọng để quần chúng học tập noi theo; nó quyết định sự thành công hoặc thất bại trong công việc, sự nghiệp và cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhận thức đúng vị trí, vai trò về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị trong thời gian qua cấp ủy các cấp trong toàn Binh chủng rất quan tâm, quyết liệt chỉ đạo và xác định nêu gương là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo ở các cấp, nhất là ở đơn vị cơ sở, nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội. Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, vẫn còn bộc lộ một số nội dung cần tập trung khắc phục và hoàn thiện, nhất là sự ngộ nhận về uy tín của cán bộ, đảng viên còn khá phổ biến và trên nhiều phương diện.

Hiện nay, nhiều cán bộ, đảng viên chưa nhận diện chính xác được uy tín của mình trước tập thể, thậm chí ngộ nhận, điều đó vô cùng tệ hại. Vậy! Uy tín gồm những gì? Làm thế nào để có uy tín? Trả lời câu hỏi này không phải dễ.

 Để trao đổi, chia sẻ về kỹ năng - nguyên lý tạo dựng nên uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên để chúng ta cùng nhau suy ngẫm, bổ sung, hoàn thiện. Cụ thể, uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên được hình thành trên 03 yếu tố chủ yếu, trong đó có yếu tố nêu gương, cụ thể như sau:

Một là, giỏi chuyên môn. Chuyên môn ở đây được phân chia ở hai góc độ (chuyên môn hẹp và chuyên môn rộng); trong đó chuyên môn hẹp là kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng theo chuyên môn đào tạo và chức danh, cụ thể: Chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; cụ thể hơn là nghiệp vụ và kỹ năng tiến hành hoạt động CTĐ,CTCT; trinh sát, tiêu tẩy, tham mưu, tác chiến… Bên cạnh đó là chuyên môn rộng như: Triết học, Tâm lý học, Địa lý, Kinh tế, Văn hóa xã hội, luật pháp, tin học, ngoại ngữ... Thực tiễn đã chứng minh, những người có uy tín cao trong tập thể là những người rất giỏi cả chuyên môn hẹp và chuyên môn rộng, hay còn gọi “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu hiểu lòng người. Nếu bạn đạt được điều này ắt bạn có sức ảnh hưởng, đây là yếu tố bản lề quan trọng tạo dựng uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là, sự gương mẫu, nêu gương. Ở cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên vừa là chủ thể vừa là khách thể của sự nêu gương; nêu gương có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là trong điều kiện hiện nay.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nêu gương. Người khẳng định:“…dân tộc Việt Nam giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.”. Nói như vậy không có nghĩa Người không coi trọng nói và viết. Chính Người là tấm gương sáng về nói và viết. Người thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên “tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính” hoặc “đối với chữ cần, chữ kiệm, chữ hy sinh, chữ công bằng, các bạn phải thực hành trước, phải làm gương cho dân chúng theo”.

Tuy nhiên, thực tế ở đơn vị cho thấy, một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí vi phạm các quy định, vi phạm kỷ luật, pháp luật Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân… Rõ ràng, những đồng chí đó không thể nào có được uy tín trước cơ quan, đơn vị.

Để nêu gương ở đơn vị, trước hết người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu làm gương ở ba nội dung chủ yếu đó là: Trước tiên là lời nói. Nói là công cụ thỏa mãn người nghe; dùng ngôn ngữ để diễn đạt ý định của mình đến người nghe. Có người nói mọi người chú ý nghe, nhưng cũng có người nói ít người muốn nghe, nói sai tính chất hội nghị; sai thuật ngữ quân sự, chuyên môn binh chủng... Nói phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, mẫu mực và được mọi người nghe thừa nhận, học tập. Đây là kỹ năng không hề đơn giản mà phải có sự rèn luyện không ngừng trên một nền tảng kiến thức rất cơ bản, sâu, rộng. Thứ hai là viết. Viết là dùng từ ngữ để diễn đạt ý định của mình đến người đọc. Viết phải đúng, đủ nội dung, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; văn phong sát với từng loại hình, chân thực, sâu sắc và được người đọc thừa nhận, học tập. Thứ ba là về hành động. Hành động hay còn gọi là hành vi gương mẫu là khâu mấu chốt vô cùng quan trọng. Mọi hành vi trong huấn luyện, học tập, công tác, sinh hoạt phải đúng, chuẩn, đẹp, mẫu mực luôn là tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong rèn luyện, tự rèn luyện, khắc phục khó khăn và chấp hành các quy định ở đơn vị. Đây là kỹ năng không hề đơn giản vì nó nằm trọn ở khâu thực thi. Do đó mọi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực tự rèn luyện không ngừng chiến thắng bản thân mình trên một nền tảng kiến thức rất cơ bản, sâu, rộng mới có thể làm gương và nêu gương; đây là nội dung vô cùng quan trọng, quyết định sự hình thành uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, có mối quan hệ tốt. Mối quan hệ tốt ở đây được hiểu là kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ (với cấp trên, người lớn tuổi, với cấp dưới, với đồng chí đồng đội và gia đình, người thân, bạn bè…) bảo đảm lễ phép, kính trọng, chân thành, đúng mực, cầu thị… được mọi người trân trọng, quý mến, nể phục; chứ không phải thứ ứng xử cơ hội, toan tính, chộp giật, xu nịnh, bất trung, bất hiếu… Đó là thứ ứng xử bị người đời, trước tiên là những người xung quanh, đồng chí đồng đội coi thường, khinh bỉ… dẫn đến mất uy tín.

Theo lý thuyết về nghệ thuật lãnh đạo, thế giới phân chia tỷ lệ cho các yếu tố trên cụ thể: Giỏi chuyên môn chiếm 60%, nêu gương là 35% và ảnh hưởng từ các mối quan hệ đóng vai trò 5% hàm lượng cấu trúc tạo nên Uy tín của một con người, đối với mỗi cán bộ, đảng viên cụ thể tỷ lệ đó có thể thay đổi theo từng người nhưng không có khoảng cách khác biệt.

Nhiều năm qua, với nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau mà cán bộ, đảng viên ở đơn vị chưa để ý, thậm chí lúng túng trong việc tự học, tự rèn, tự hoàn thiện và xây dựng uy tín của bản thân; hệ quả của nó là nhiều đồng chí uy tín trước bộ đội thấp, dẫn đến chất lượng hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả rèn luyện, phấn đấu và phát triển của bản thân và đơn vị.

Thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự định lượng về uy tín của mình, bằng cách liệt kê ra giấy một cách chính xác hoặc dùng phiếu điều tra… (theo ba yếu tố đã đề cập ở trên) ở thời điểm hiện tại xem chính xác mình có được những gì, đang ở đâu, thiếu gì? để kịp thời bổ sung và hoàn thiện, tránh sự ngộ nhận.        

Ngộ nhận về uy tín của chính mình là vô cùng nguy hại, nó sẽ giết chết bạn, sớm hay muộn là do sự ngộ nhận nhiều hay ít mà thôi. Phát hiện, nhận diện được sự ngộ nhận là vô cùng quan trọng và cần thiết, nó giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên trẻ nhận diện đúng hình ảnh bản thân, từ đó điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện để thành công.

Là một cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy ở đơn vị ai cũng cần có một sức ảnh hưởng đến đơn vị, gia đình và xã hội, đó chính là uy tín; muốn vậy bản thân mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện mà mấu chốt ở đây là thực thi hành vi nêu gương trong cả lời nói và hành động là biện pháp tích cực, cần thiết giúp bạn nhận diện và khắc phục được sự ngộ nhận của bản thân, xây dựng uy tín để thành công và phát triển./.

Trần Văn Mạnh

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh