728 x 90

Lữ đoàn 87 tổ chức tập huấn cán bộ huấn luyện giai đoạn 2 năm 2019

  • Thứ sáu, 23/08/2019 - 5:08 chiều
  • Vũ Kham

Mới đây, Lữ đoàn 87 tổ chức tập huấn cán bộ giai đoạn 2 nhằm bồi dưỡng, thống nhất cho cán bộ một số nội dung về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; giới thiệu một số trang bị khí tài mới được biên chế, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp và chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

Chỉ huy Lữ đoàn 87 giới thiệu nội dung tổ chức phương pháp huấn luyện

Đợt tập huấn tập trung vào một số nội dung: Tổ chức phương pháp huấn luyện, thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ; một số nội dung nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị; sổ sách nghiệp vụ hậu cần; một số trang bị khí tài mới. Các nội dung tập huấn đều được Chỉ huy Lữ đoàn trực tiếp thông qua và lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp lên lớp.

Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới./.

Vũ Kham

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh