728 x 90

Đảng uỷ Lữ đoàn 87 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

  • Thứ năm, 09/01/2020 - 2:06 chiều
  • Đặng Quang Thiện

Sáng ngày 02/01/2020, Đảng ủy Lữ đoàn 87 đã tổ chức Hội nghị Đảng uỷ mở rộng, ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Hội nghị khẳng định: năm 2019 đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ trong đó có một số nhiệm vụ mới, có tính chất quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm; đội ngũ cán bộ các cấp thay đổi nhiều, nhiều cán bộ, nhân viên bị chi phối, tác động bởi hoàn cảnh gia đình; song, Đảng ủy cũng như toàn đảng bộ đã khắc phục khó khăn lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng ở các cấp; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020,  Hội nghị xác định: Toàn Đảng bộ đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo đơn vị giữ vững và nâng cao chất lượng các mặt công tác; tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, SSCĐ; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác; trong đó chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, an toàn tuyệt đối; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, sẵn sàng tham gia ứng cứu khắc phục sự cố hoá chất độc, môi trường và các nhiệm vụ khác được giao. Tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Lữ đoàn, hướng tới Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ IX./.

 

Đặng Quang Thiện

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh