728 x 90

Đảng ủy Lữ đoàn 86 tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

  • Thứ năm, 24/10/2019 - 10:40 sáng
  • Nguyễn Công Mậu

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Lữ đoàn 86 đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019. Tham gia lớp học lần này có các đảng viên mới thuộc Đảng bộ Lữ đoàn 86, Cơ quan Bộ Tư lệnh và Viện Hóa học môi trường quân sự.

Các đồng chí về dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

10 chuyên đề đã được các giảng viên giới thiệu cho lớp học, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhiệm vụ của người đảng viên…

Qua lớp học các đồng chí đảng viên mới đã nắm được những nội dung cơ bản của chương trình bồi dương, đồng thời vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế công tác, để phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng, góp phần xây dựng cấp uỷ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Nguyễn Công Mậu

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh