728 x 90

Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu kiểm tra toàn diện công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự tại Lữ đoàn 86

  • Thứ sáu, 04/10/2019 - 2:02 chiều
  • Lưu Văn Biên – Trần Văn Thưởng

Ngày 02/10/2019, tại Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học, Đoàn kiểm tra Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (TC-ĐL-CL), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), do Đại tá Nguyễn Kim Khoa, Phó Cục trưởng Cục TC-ĐL-CL, BTTM làm Trưởng đoàn đã đến Lữ đoàn 86/Binh chủng Hóa học tổ chức kiểm tra toàn diện công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự của Lữ đoàn giai đoạn 2015-2019.

Trưởng đoàn kiểm tra phổ biến kế hoạch thực hiện các nội dung tại Lữ đoàn 86

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự giai đoạn 2015-2019 của Lữ đoàn 86, các cơ quan chức năng của Cục TC-ĐL-CL đã kiểm tra thực tế tình hình bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT nói chung, công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự nói riêng của Lữ đoàn. Qua kiểm tra thực tế đoàn đánh giá công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự của Lữ đoàn có những cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nội dung các mặt công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, trong đó có điểm nổi bật về thực hiện công tác Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng của Lữ đoàn như: Thực hiện tốt công tác quản lý, đăng kiểm quân sự; duy trì tốt hệ thống đầu sổ sách theo dõi, thống kê và công tác đề nghị, kiểm định định kỳ, đột xuất đối với các trang thiết bị đo lường, thử nghiệm; đồng chí cũng đánh giá cao trình độ của cán bộ, NVKT thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng các trang thiết bị đo lường, thử nghiệm trong biên chế. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế, cần khắc phục để đảm bảo thực hiện tốt nền nếp công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự trong thời gian tới./.

Đoàn Kiểm tra theo dõi NVCMKT của Lữ đoàn kiểm tra chất lượng máy đo

 

Lưu Văn Biên – Trần Văn Thưởng

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh