728 x 90

Binh chủng Hóa học tổ chức thành công Hội thao Thể dục thể thao khu vực miền Bắc năm 2019

  • Thứ năm, 03/10/2019 - 7:54 sáng
  • Bùi Văn Luyện

Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại Lữ đoàn 86 đã diễn ra Lễ bế mạc Hội thao Thể dục thể thao cấp Binh chủng khu vực miền Bắc năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Lễ bế mạc có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng; đại biểu các cơ quan, đơn vị Hóa học khu vực miền Bắc và 182 vận động viên đại diện 12 đoàn tham dự Hội thao.

Vận động viên thực hành thi đấu các môn thi tại thao trường Lữ đoàn 86

Hội thao lần này nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị; nâng cao trình độ quản lý và tổ chức huấn luyện thể dục thể thao của đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe cho bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ; qua đó, lựa chọn những vận động viên có thành tích tiêu biểu vào đội tuyển của Binh chủng tham gia Hội thao TDTT toàn quân năm 2019.

Qua ba ngày thi đấu (từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2019) trải qua bảy nội dung thi, gồm: Bốn môn quân sự phối hợp (vượt vật cản, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, chạy vũ trang 3.000m), Chiến sĩ khỏe (chạy 100m, bật xa ba bước không đà, co tay xà đơn, chạy vũ trang 3.000m), Vượt vật cản huấn luyện thể lực, Bơi vũ trang (bơi mang súng và trang bị nhẹ, bơi mang bao gói trang bị), Bóng bàn (đồng đội nam), Cầu lông (đồng đội nam) và Chạy việt dã 10.000m. Trong các nội dung thi đấu, có nội dung mới lần đầu tiên được đưa vào hội thao, đó là môn: Vượt vật cản huấn luyện thể lực. Mặc dù thi đấu với cường độ cao diễn ra trong điều kiện địa hình, môi trường khác nhau (cả trên bộ và dưới nước)... song, dưới sự điều hành khoa học, linh hoạt của Ban Tổ chức, sự chấm thi khách quan, công minh, chính xác của Ban Trọng tài, sự phục vụ kịp thời, chu đáo của đơn vị đăng cai, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, quyết tâm, ý chí kiên cường vượt khó của các vận động viên Hội thao đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Hội thao đồng chí Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng-Chính ủy Binh chủng đã biểu dương và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, triển khai kế hoạch Hội thao Thể dục thể thao của Binh chủng; Ban Tổ chức, Ban Trọng tài đã tích cực, chủ động bám sát điều lệ tổ chức điều hành khoa học, linh hoạt theo đúng lịch thi đấu, chấm thi chính xác, công minh, kịp thời; mà đặc biệt là tinh thần thi đấu của 182 vận động viên. Cùng với đó, đồng chí Chính ủy yêu cầu: Sau đợt Hội thao cấp ủy, chỉ huy các cấp cần kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục triệt để những khâu yêu, mặt yếu trong huấn luyện và rèn luyện thể lực, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị; xây dựng và tổ chức tốt kế hoạch hoạt động thể dục, thể thao trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng Binh chủng; cán bộ chủ trì các cấp cần nêu gương trong việc rèn luyện thể lực, quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị có điều kiện thời gian để hoạt động thể thao, từng bước nâng cao thể lực cho bộ đội đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Bởi, hoạt động của Bộ đội Hóa học có đặc thù riêng, khi làm nhiệm vụ bộ đội phải chịu đựng hàng giờ trong khí tài, nếu không có sức khỏe tốt sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã tặng Giấy khen cho các tập thể và trao thưởng cho cá nhân đạt giải:

Tặng giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị:

Giải Nhất cho 07 đơn vị: Tiểu đoàn Đào tạo/Trường Sĩ quan Phòng hoá - Môn thi Bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn; Tiểu đoàn 901/Lữ đoàn 86 - Môn thi Chiến sĩ khoẻ; Tiểu đoàn Đào tạo/Trường Sĩ quan Phòng hoá - Môn thi Vượt vật cản huấn luyện thể lực; Tiểu đoàn Đào tạo/Trường Sĩ quan Phòng hoá - Môn thi chạy việt dã 10km; Tiểu đoàn CMKT/Trường Sĩ quan Phòng hoá - Môn thi Bơi vũ trang; Tiểu đoàn CMKT, cơ quan/Trường Sĩ quan Phòng hoá - Môn thi Bóng bàn; Cơ quan Bộ Tư lệnh - Môn thi Cầu lông.

Giải Nhì cho 07 tập thể: Tiểu đoàn 903/Lữ đoàn 86 - Môn thi Bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn; Tiểu đoàn CMKT, cơ quan/Trường Sĩ quan Phòng hoá - Môn thi Chiến sĩ khoẻ; Tiểu đoàn 901/Lữ đoàn 86 - Môn thi Vượt vật cản huấn luyện thể lực; Tiểu đoàn 903/Lữ đoàn 86 - Môn thi chạy việt dã 10km; Tiểu đoàn 905 - Môn thi Bơi vũ trang; Cơ quan Bộ Tư lệnh - Môn thi Bóng bàn; Tiểu đoàn CMKT, cơ quan/Trường Sĩ quan Phòng hoá - Môn thi Cầu lông.

Giải Ba cho 07 tập thể: Đại đội 66, cơ quan Lữ đoàn bộ/Lữ đoàn 86 - Môn thi Bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn; Tiểu đoàn Đào tạo/Trường Sĩ quan Phòng hoá - Môn thi Chiến sĩ khoẻ; Đại đội 66, cơ quan Lữ đoàn bộ/Lữ đoàn 86 - Môn thi Vượt vật cản huấn luyện thể lực; Tiểu đoàn 905 - Môn thi chạy việt dã 10km; Đại đội 66, cơ quan Lữ đoàn bộ/Lữ đoàn 86 - Môn thi Bơi vũ trang; Viện HHMTQS – Môn thi Bóng bàn; Kho Khí tài K63 - Môn thi Cầu lông.

Tặng phần thưởng cho các cá nhân đạt Giải Nhất, Nhì, Ba theo từng môn thi

Giải Nhất các môn: Môn thi Bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn: Binh nhất Nguyễn Văn Hiếu - Đại đội 66/Lữ đoàn 86; Môn thi Chiến sĩ khoẻ: Binh nhất Nguyễn Văn Thắng - Tiểu đoàn 901/Lữ đoàn 86; Môn thi Vượt vật cản huấn luyện thể lực: Trung sĩ Trần Văn Dân - Tiểu đoàn 901/Lữ đoàn 86; Môn thi Bơi vũ trang: Binh nhất Hà Mạnh Thắng - Tiểu đoàn Chuyên môn kỹ thuật/Trường Sĩ quan Phòng hóa; Môn thi chạy việt dã 10km: Trung sĩ Nguyễn Đình Linh - Tiểu đoàn 903/Lữ đoàn 86;

Giải Nhì các môn: Môn thi Bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn: Hạ sĩ Vũ Duy Khang – dĐT/TSQPH; Môn thi Chiến sĩ khoẻ: Trung sĩ Lương Văn Doanh - Tiểu đoàn 901/Lữ đoàn 86; Môn thi Vượt vật cản huấn luyện thể lực: Thượng sĩ Lê Hữu Đạt -dĐT/TSQPH; Môn thi Bơi vũ trang: Binh nhất Giáp Văn Hoàn - Tiểu đoàn 905Môn thi chạy việt dã 10km: Hạ sĩ Lò Quốc Lập - dĐT/TSQPH.

Giải Ba các môn: Môn thi Bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn: Trung sĩ Vũ Văn Tân - Tiểu đoàn 903/Lữ đoàn 86; Môn thi Chiến sĩ khoẻ: Thiếu uý QNCN Nguyễn Đức Long - Nhà máy X61; Môn thi Vượt vật cản huấn luyện thể lực: Hạ sĩ Phan Văn Linh - dĐT/TSQPH; Môn thi Bơi vũ trang: Đại uý Nguyễn Văn Hưng - dCMKT/TSQPH; Môn thi chạy việt dã 10km: Binh nhất Lê Đức Huy - dCMKT/TSQPH.

Với kết quả đã đạt được trong Hội thao Thể dục thể thao lần này sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực, thể thao trong toàn Binh chủng ngày càng tốt hơn./.

 

Bùi Văn Luyện

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh