728 x 90

Ban chỉ đạo phong trào thi đua Binh chủng Hóa học triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua của các “chuyên ngành” giai đoạn 2015-2020

  • Thứ năm, 19/09/2019 - 1:56 chiều
  • Phùng Quang Thương

Ban chỉ đạo phong trào thi đua Binh chủng Hóa học triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua của các “chuyên ngành” giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2015-2020 cơ quan, đơn vị trong Binh chủng đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào thị đua của các “chuyên ngành” một cách đồng bộ cả về bề rộng lẫn chiều sâu; công tác bảo đảm, vệ sinh môi trường, cảnh quan doanh trại được đầu tư cải tạo, đổi mới từng bước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện nâng cao rõ nét, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tăng gia sản xuất nâng cao đời sống tại Lữ đoàn 86

Thực hiện Hướng dẫn số 750/HD-BCD ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng về việc sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020 hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành Hậu cần Quân đội (11/7/1950-11/7/2020).

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Binh chủng đã có kế hoạch số 1413/KH-BCĐ ngày 27/6/2019; Hướng dẫn số 1996/HD-BCĐ ngày 05/9/2019 về việc sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đối với cơ quan, đơn vị trong Binh chủng. Việc sơ kết phong trào thi đua của các “chuyên ngành” cũng được triển khai thực hiện cùng thời điểm với sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Binh chủng yêu cầu Ban Chỉ đạo (Ban Thi đua) cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu kỹ kế hoạch, hướng dẫn để xây dựng, triển khai thực hiện ở cấp mình một cách chặt chẽ; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Trong sơ kết cần đánh giá làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả 5 năm thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu biện pháp, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển sâu rộng, bền vững, thực chất, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hậu cần. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt; tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị cũng như toàn Binh chủng. Kịp thời báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Binh chủng để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng.

Phùng Quang Thương

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh