728 x 90

Những phần thưởng cao quý

  • Thứ sáu, 04/03/2016 - 1:52 chiều
  • Hưng Nguyễn

Ngày 19 tháng 4 năm 1958, Binh chủng Hóa học được thành lập. Gần 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự tin yêu, đùm bọc, che chở của nhân dân, Binh chủng Hóa học đã kết thừa và phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng và phát triển ngày càng lớn mạnh, trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện và công tác, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây đắp lên truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi”.

Ghi nhận những công lao, thành tích to lớn đó, Binh chủng đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý:

TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1958-1975)

- Binh chủng được tặng thưởng: Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân” (2010); Huân chương Hồ Chí Minh (1979); Huân chương Quân công hạng Nhất (1978), hạng Ba (1973)

- 02 đơn vị được tặng Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”: Tiểu đoàn 901 (1975), Kho K61 (2006)

- Đồng chí Hoàng Văn Vẻ được tặng Danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” (1973)

- 56 lượt tập thể và 139 lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng danh hiệu Dũng sỹ, Huân chương chiến công các hạng.

TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC (1986-2015)

- Binh chủng được tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh (2008); Huân chương Độc lập hạng Nhất (2003), hạng Ba (2013); Huân chương Quân công hạng Ba (1998); Huân chương Quân công hạng Nhì (2018).

- 3 Đơn vị được tặng Danh hiệu “ Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ đổi mới: Lữ đoàn 86 (2002), Kho K63 (2012), Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (2009).

- 04 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 04 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 9 Huân chương Chiến công hạng Ba. 02 Huân chương Quân công hạng Ba. 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho các đơn vị trực thuộc.

- 05 Huân chương BVTQ hạng Nhất, 05 Huân chương BVTQ hạng Nhì, 05 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các đơn vị trực thuộc.

- 01 Huân chương Lao động hạng Nhì.

 - Hàng trăm lượt tập thể và hàng ngàn lượt cá nhân được Quân đội, Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý.

Hưng Nguyễn

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh