728 x 90

Lịch sử hình thành, phát triển

  • Thứ sáu, 04/03/2016 - 2:02 chiều
  • Hưng Nguyễn

Trước thực tiễn sử dụng và phát triển những loại vũ khí giết người hàng loạt trong các cuộc chiến tranh thế giới, việc thực dân Pháp đã sử dụng bom cháy napan, phốt pho ở Việt Nam, Đảng và Bác Hồ đã thấy rõ nguy cơ đất nước phải đối mặt với một cuộc chiến tranh có sử dụng vũ khí hủy diệt lớn khi Mỹ thay Pháp nhảy vào Việt Nam. Từ nhận định đánh giá nhạy bén, chính xác này, Tổng Quân ủy đã tích cực làm công tác tổ chức, chấn chỉnh các đơn vị quân, binh chủng đã được xây dựng từ trước và chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời một số quân, binh chủng mới, trong đó có Bộ đội Hóa học.

SỰ RA ĐỜI CỦA BINH CHỦNG HÓA HỌC

Sau Hiệp định Giơnevơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương (20/7/1954), Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhân dân miền Bắc ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng. Ở miền Nam, đế quốc Mỹ lập chính phủ bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới với hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II (3/1957) đã xác định phải “... tích cực xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, tiến dần từng bước đến chính quy hoá... làm cho Quân đội ta trở thành một lục quân cách mạng, chính quy và tương đối hiện đại; đồng thời đặt cơ sở cho các quân chủng và binh chủng khác”. Đó là tiền đề cho sự ra đời, phát triển một loạt các quân binh chủng, trong đó có Bộ đội Hoá học.

Thực hiện chủ trương của Tổng Quân uỷ và Bộ Quốc phòng về xây dựng quân đội ta từng bước tiến lên chính quy hiện đại, năm 1956 Bộ đã cử một số cán bộ ra nước ngoài học tập về chuyên ngành hoá học, đồng thời thành lập “Tổ nghiên cứu tác chiến dưới điều kiện vũ khí hoá học và nguyên tử” thuộc Cục Quân huấn do đồng chí Đặng Quân Thuỵ phụ trách. Sau khi số cán bộ hoá học được đào tạo từ nước ngoài về, Khoa Hóa học Trường Sĩ quan Lục quân được thành lập và đào tạo cán bộ hoá học đầu tiên (c37); năm 1957, tiếp tục mở thêm 2 lớp (c52, c53) học viên đào tạo dài hạn 3 năm. Qua 3 khoá học, nhà trường đã đào tạo được 200 sĩ quan hoá học.

Tháng 7/1957, thành lập Khoa Hoá học tại Trường Trung cao quân sự, làm nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn cho cán bộ trung cao cấp trong toàn quân. Tiếp nhận một số vũ khí, khí tài hoá học của các nước anh em viện trợ, chuẩn bị tích cực về cơ sở vật chất cho Bộ đội Hoá học ra đời.

Ngày 17/3/1958, thành lập Phòng Hoá học- Nguyên tử thuộc Tổng cục Quân huấn (được tổ chức từ Tổ nghiên cứu hoá học, hạt nhân), Phòng lúc đầu có 4 đồng chí: Đặng Quân Thuỵ, Trần Khuê, Lê Liêm, Nguyễn Phúc Thức; đồng chí Đặng Quân Thuỵ làm Trưởng phòng. Phòng có 3 bộ phận: Chỉ đạo huấn luyện; trang bị khí tài; nghiên cứu biên soạn tài liệu.

Ngày 19/4/1958, thành lập Tiểu đoàn Hoá học trực thuộc Trường Sĩ quan Lục quân (phiên hiệu d6), Tiểu đoàn trưởng: đồng chí Tăng thiện Kim. Cùng ngày, Bộ cũng quyết định thành lập 2 đại đội hoá học trực thuộc 2 Sư đoàn bộ binh 308 và 320. Đây là những tổ chức tiền thân của Binh chủng Hoá học.

Sự ra đời của bộ đội hoá học – Một lực lượng mới của Quân đội ta là một tất yếu khách quan, đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội tiến lên chính quy hiện đại, sẵn sàng ứng phó và đánh bại chiến tranh hoá học của đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam.

Năm 1973, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu ký quyết định lấy ngày 19/4/1958 là ngày truyền thống của Binh chủng Hóa học.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BINH CHỦNG HÓA HỌC

Giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1964

Quân khu 3: Năm 1964, thành lập Phòng Hoá học quân khu (do sự hợp nhất của Quân khu Tả ngạn với Quân khu Hữu ngạn). Chủ nhiệm hoá học: đồng chí Nguyễn Văn Toàn.

Quân khu 4: tháng 2/1959, bộ phận chỉ đạo hoá học quân khu được thành lập do đồng chí Trần Khuê phụ trách. Tháng 6/1959, thành lập Ban Hoá học. Tháng 6/1961, Phòng Hoá học Quân khu được thành lập. Chủ nhiệm hoá học: đồng chí Võ Thọ Son. Ngày 02/02/1961, thành lập Tiểu đoàn PH38. Tiểu đoàn trưởng: đồng chí Phan Diên.

Ngày 30/01/1962, thành lập Tiểu đoàn 902, Tiểu đoàn trưởng: đồng chí Đỗ Văn Lan. Đổi tên Tiểu đoàn 6 thành  Tiểu đoàn 901.

Ngày 06/12/1962, thành lập kho khí tài K61 thuộc Phòng Hoá học- Nguyên tử. Trưởng kho: đồng chí Đỗ Văn Đoá.

Tháng 11/1964, thành lập Phòng Hoá Miền do đồng chí Hoàng Dũng phụ trách. Đến tháng 8/1965, đồng chí Đặng Quân Thuỵ là Trưởng phòng Hoá học Miền.

Giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975

Quân khu 5: tháng 01/1965, thành lập Ban Hoá học. Chủ nhiệm Hóa học: đồng chí Võ Bảy.

Quân khu 9: tháng 5/1965, thành lập Ban Hóa học.

Ngày 9/5/1966, Phòng Hoá học- Nguyên tử phát triển thành Cục Hóa học trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Quyền Cục trưởng: đồng chí Cù Xuân Sắc

Ngày 15/8/1967, thành lập Xưởng khí tài X61 trực thuộc Cục Hoá học. Xưởng trưởng: đồng chí Phạm Văn Cừ.

Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1995

Ngày 17/7/1976, Cục Hoá học phát triển thành Bộ Tư lệnh Hoá học trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tư lệnh Binh chủng: đồng chí Đặng Quân Thuỵ.

Ngày 21/9/1976, thành lập các cơ quan Bộ Tư lệnh, Trường Sĩ quan Hoá học và Viện Hoá học Quân sự.

Ngày 24/9/1976, thành lập Tiểu đoàn 902 (trên cơ sở tiểu đoàn hoá học Quân đoàn 1).

Ngày 15/9/1976, thành lập Tiểu đoàn 903 (trên cơ sở 2 đội hoá học Quân khu 3 và một đại đội hoá học Quân khu 2.

Tháng 9/1977, tổ chức Cơ quan tiền phương Bộ Tư lệnh Hoá học tại phía Nam.

Ngày 31/12/1977, thành lập Trung đoàn PH86. Năm 2013 nâng cấp thành Lữ đoàn PH86.

Tháng 8/1978, thành lập Kho K62.

Ngày 20/12/1982, thành lập Tiểu đoàn PH905.

Ngày 28/02/1990 thành lập kho hoá học K63.

Ngày 21/4/1995, nâng cấp Xưởng X61 thành Xí nghiệp 61. Năm 2013 nâng cấp thành Nhà máy X61.

Ngày 20/5/1995, thành lập Tiểu đoàn 906 và Kho K64.

Giai đoạn từ 1996 đến 2015

Ngày 8/7/1996, thành lập Tiểu đoàn 907.

Ngày 20/8/2008, thành lập Trung đoàn PH87. Năm 2013 nâng cấp thành Lữ đoàn PH87

Ngày 16/3/2009 thành lập Viện Hóa học-Môi trường Quân sự trên cơ sở hợp nhất Phân viện Phòng chống vũ khí NBC và Trung tâm CNXLMT.

- Năm 2015, thành lập các Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, phóng xạ, hạt nhân

Đến nay, lực lượng Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển thành hệ thống từ cơ sở đến toàn quân tương đối toàn diện, có đầy đủ lực lượng chiến đấu cơ động, cơ sở sản xuất, bảo đảm, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ở các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng có Cơ quan và các phân đội hóa học.

Hưng Nguyễn

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh