728 x 90

Binh chủng Hóa học tham gia diễn tập CKB - 2017

  • Thứ tư, 31/05/2017 - 1:34 chiều
  • Lê Quang Hà

Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 năm 2017, tại Binh chủng Đặc công, Binh chủng Hóa học đã tham gia diễn tập CKB-17.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Bộ đội Hóa học trong diễn tập.

Lê Quang Hà

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh