728 x 90

Trao đổi về kỹ năng nhận diện năng lực của cán bộ, đảng viên ở đơn vị hiện nay

  • Thứ ba, 14/05/2019 - 4:07 chiều
  • Trần Văn Mạnh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”; trong đó năng lực của mỗi cán bộ chính là nội dung cốt lõi của “tốt” và “kém” theo quan niệm của Bác.

Cán bộ Phòng Quân huấn Nhà trường/Bộ Tham mưu cùng chỉ huy Lữ đoàn 87 kiểm tra huấn luyện tại Tiểu đoàn 907.

Năng lực là một danh từ nói về khả năng và thực lực của một con người trong tập thể (xã hội). Mỗi người đều có năng lực và nhân cách (tính cách) khác biệt; nó quyết định sự thành công hoặc thất bại trong công việc và cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ngộ nhận về năng lực bản thân là vô cùng nguy hại, nó sẽ “giết chết bạn”, sớm hay muộn là do sự ngộ nhận nhiều hay ít mà thôi. Vì vậy, việc phát hiện, nhận diện được sự ngộ nhận là vô cùng quan trọng và cần thiết, nó giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên trẻ định vị đúng bản thân, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện để phát triển trong sự nghiệp và thành đạt trong cuộc sống.

Việc trang bị kỹ năng (mềm) cho cán bộ, đảng viên thời gian qua đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Binh chủng rất quan tâm và tập trung đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho bộ đội. Bên cạnh những tiến bộ vẫn còn bộc lộ nhiều nội dung cần tập trung khắc phục và hoàn thiện nhất là sự ngộ nhận về bản thân của cán bộ, đảng viên còn khá phổ biến và trên nhiều phương diện.

Bài viết này chỉ trao đổi sự ngộ nhận về năng lực, nội dung cốt lõi tạo nên giá trị của một cán bộ, đảng viên, dưới góc độ kỹ năng (mềm) có tính nguyên lý, với mong muốn gợi ý để mỗi chúng ta nhận diện được chính mình, từ đó bổ sung, hoàn thiện và thành công.

Hiện nay, có một thực tế là nhiều cán bộ, đảng viên luôn cho mình là giỏi, mình là người có năng lực, mình có thể làm tốt ở cấp cao hơn… đó là sự ngộ nhận rất tệ hại. Vậy! Năng lực là gì? Không có nhiều người trả lời được đầy đủ câu hỏi này. Về nguyên lý, năng lực của mỗi người được hình thành chủ yếu trên 03 yếu tố sau đây:

Một là, thái độ. “Thái độ là phẩm chất cá nhân của mỗi người (tích cực hay tiêu cực)”, nó bao gồm niềm tin và cảm xúc: Đó là sự tin tưởng, hồ hởi hay thờ ơ, lạnh nhạt. Yếu tố thứ hai là động cơ, ý trí: Cụ thể là vào quân đội với động cơ cống hiến hay lợi dụng; trước nhiệm vụ (công việc) quyết tâm thế nào, tính cực đến đâu, hay qua loa đại khái, có lợi cho mình thì hồ hởi, tích cực, gian nan thì chùn bước… Yếu tố thứ ba là hành vi: Ở đây là sự chăm chỉ hay lười biếng, nghiêm túc hay lỏng lẻo, trung thành hay cơ hội… có thể khẳng định phía sau của sự thành công chỉ có thể là lao động không mệt mỏi (trí óc hoặc chân tay hoặc cả hai). Vì vậy, thái độ là một yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công của mỗi cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực.

Hai là, kỹ năng. “Kỹ năng là khả năng của con người trong vận dụng kiến thức để thực hiện một nhiệm vụ nghề nghiệp mang tính kỹ thuật, tổ chức, quản lý”. Bàn về kỹ năng ở đây là mỗi chúng ta phải trả lời câu hỏi “Làm được gì?” theo hai xu hướng là “biết tại sao nhưng không biết làm” và “biết làm nhưng không biết tại sao”. Cụ thể trong lĩnh vực quân sự như: Biết phải huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” nhưng không có khả năng huấn luyện để đơn vị đạt được như vậy; cử nhân quân sự không biết định vị bản đồ, không huấn luyện được chiến thuật theo phương pháp “đội ngũ chiến thuật”; những hỏng hóc thông thường của các vật dụng sung quanh nhưng không biết sửa... Kỹ năng là một yếu tố rất quan trọng, quyết định phần lớn sự thành công của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, kiến thức (tri thức). Theo nghĩa thuần Việt gọi chung là sự “hiểu biết”; kiến thức có được thông qua giáo dục, trải nghiệm hay quá trình suy tưởng. Kiến thức được phân chia ở hai góc độ: Thứ nhất, kiến thức nghề (phạm vi hẹp) đây là kiến thức theo chuyên môn đào tạo và chức danh; cụ thể: Kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn Binh chủng, tham mưu tác - chiến, hậu cần, kỹ thuật; các văn bản lãnh đạo, quản lý đơn vị… Thứ hai, kiến thức ngoài nghề (phạm vi rộng) như: Triết học, Tâm lý học, Địa lý, Kinh tế, VHXH, luật pháp... Thực tiễn đã chứng minh, những người thành công (đỉnh cao) trong sự nghiệp là những người rất giỏi kiến thức cả trong và ngoài nghề, hay còn gọi “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu hiểu lòng người”. Kiến thức là yếu tố cơ sở rất quan trọng tạo nên sự thành công của mỗi chúng ta.

Theo lý thuyết quản trị nhân lực, thế giới phân chia tỷ lệ cho các yếu tố trên cụ thể: Thái độ chiếm 75%, kỹ năng là 10% và kiến thức đóng vai trò 5% hàm lượng cấu trúc tạo nên năng lực của một con người.

Trong nhiều năm qua, chúng ta quá chú tâm vào nâng cao kiến thức mà sao nhãng, coi nhẹ việc rèn luyện về thái độ và kỹ năng; hệ quả của nó là năng xuất lao động thấp, chất lượng hiệu quả công việc chưa cao, lười làm việc, lười tự học tập, tự rèn luyện…

Do đó, hằng ngày, tuần, tháng, năm mỗi cán bộ, đảng viên hãy tự định lượng về năng lực của bản thân, bằng cách liệt kê ra giấy một cách chính xác (theo ba yếu tố đã đề cập ở trên) tại thời điểm hiện tại mình có được những gì, đang ở đâu? Từ đó bổ sung và hoàn thiện, tránh sự ngộ nhận.

 Ai cũng cần có một vị trí tốt đẹp trong đơn vị, gia đình và xã hội. Kỹ năng (mềm) là biện pháp tích cực, cần thiết giúp bạn định vị và khắc phục hạn chế được sự ngộ nhận của bản thân, để thành công và phát triển.

Cuộc sống luôn vận động và phát triển, các chuẩn mực giá trị bản thân cần được thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, thông qua quá trình tự học, tự đào tạo để ngày càng hoàn thiện các yếu tố tạo nên năng lực bản thân.

Trần Văn Mạnh

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh