728 x 90

Nâng cao chất lượng huấn luyện cứu hộ cứu nạn

  • Thứ ba, 25/06/2019 - 1:44 chiều
  • Nguyễn Văn Tân

Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đời sống Nhân dân có những bước tiến vượt bậc, vị thế đất nước trên trường quốc tế được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được của phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đang đối diện với nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, hiện nay cả nước có hơn 100 khu công nghiệp lớn, có khoảng 50 cơ sở hóa chất có quy mô lớn, các hóa chất có độc tính và mức phát tán cao, qua khảo sát sơ bộ đầu năm 2018 Việt Nam có 31 nghìn loại hóa chất, hóa phẩm khác nhau đang được sử dụng.

Thực tiễn hoạt động hóa chất thời gian qua ở nước ta cho thấy nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất ngày càng lớn, trong đó phải kể đến một số nguyên nhân như: Công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn trong sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hóa chất của một số cơ sở, nhà máy, doanh nghiệp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; sự quản lý lỏng lẻo về an toàn hoá chất, an toàn phóng xạ của một số cấp chính quyền địa phương... và không loại trừ nguy cơ rủi ro xuất phát từ hành vi cố ý, phá hoại và tàng trữ, sử dụng hóa chất trái phép của một số tổ chức, đối tượng phản động hoặc vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích chung của cộng đồng dẫn tới những nguy cơ xảy ra sự cố hoá chất độc, xạ, sinh học, để lại những hậu quả to lớn, thời gian tác hại lâu dài cho con người, nền kinh tế cũng như môi trường sinh thái.

Giờ học lý thuyết Môn Cứu hộ, cứu nạn tạiTrường Sĩ quan Phòng hóa

Để xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực về ứng phó với các sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân là một nhiệm vụ cấp thiết trong tình hình hiện nay. Trong những năm qua, công tác giảng dạy môn học cứu hộ, cứu nạn được Thủ trưởng Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Phòng hóa quan tâm, chỉ đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Chiến thuật - Chiến dịch đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Qua giảng dạy đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân. Tuy nhiên, quá trình giảng dạy môn học cứu hộ cứu nạn còn gặp nhiều khó khăn, như: Hệ thống tài liệu, giáo trình, chương trình và thao trường, VKTBKT, mô hình huấn luyện còn thiếu, chưa đồng bộ, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn chưa nhiều. Vì vậy để nâng cao chất lượng giảng dạy môn cứu hộ cứu nạn cần thực hiện tốt một số  nội dung, giải pháp sau:

Một là, nghiên cứu biên soạn, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu huấn luyện: Đây là yếu tố quan trọng giúp cho giảng viên nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng để truyền đạt kiến thức cho người học, đồng thời giúp người học tự nghiên cứu để củng cố kiến thức đã được học. Trong những năm qua, Binh chủng được trang bị nhiều trang bị khí tài cứu hộ, cứu nạn hiện đại và thành lập 03 Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân (Bắc, Trung, Nam), Đội Khắc phục hậu quả về môi trường. Binh chủng tiếp tục phát triển và được trên quan tâm, bổ sung nhiều nhiệm vụ mới, trong đó có nhiệm vụ khắc phục sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân. Vì vậy phải xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, tài liệu để huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho các đối tượng, nhất là đối tượng đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật phòng hóa cấp phân đội bậc đại học, đây là lực lượng nòng cốt trong huấn luyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân ở các đơn vị hiện nay.

Hai là, xây dựng chương trình huấn luyện khoa học, sát thực tiễn: Đây là nội dung có ý nghĩa bản lề, để trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ứng cứu các sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân trong tương lai. Hiện nay, 03 Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân và Đội Khắc phục hậu quả về môi trường đã có chương trình huấn luyện riêng, hàng năm được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ; trong các năm gần đây, lực lượng này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua thực tế các đồng chí sĩ quan, nhân viên hóa nghiệm mới ra trường nắm kiến thức về ứng phó với các sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân chưa được nhiều, do vậy Nhà trường cần phối hợp với các đơn vị để xây dựng chương trình huấn luyện cho các đối tượng học viên, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, xây dựng hệ thống thao trường, mô hình, trang thiết bị huấn luyện: Thao trường, mô hình, trang thiết bị huấn luyện sẽ giúp cho người dạy nghiên cứu chuẩn bị tốt bài giảng, đồng thời giúp người học luyện tập sát với thực tiễn. Trong các năm qua thao trường huấn luyện chuyên môn binh chủng đã phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ đến chất lượng đào tạo các khóa học viên. Để trang bị cho học viên các kiến thức sát với thực tiễn có thể xảy ra cần phải xây dựng hệ thống thao trường huấn luyện cứu hộ, cứu nạn sát yêu cầu nhiệm vụ. Từng bước đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống VKTBKT-XM, mô hình, trang thiết bị huấn luyện mô phỏng giúp cho người học có nhiều cơ hội tiếp xúc, sử dụng TBKT-XM mới.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự học, tự rèn, từng bước hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, trình độ, năng lực cho học viên để khi ra trường đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, xứng đáng với truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Binh chủng Hóa học anh hùng./.

Nguyễn Văn Tân

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh