728 x 90

Một số kết quả nổi bật của cuộc diễn tập đv-19 ở Lữ đoàn 87

  • Thứ năm, 16/05/2019 - 2:55 chiều
  • Thượng tá Trần Văn Mạnh, Phó Chính ủy Lư đoàn 87

Vừa qua, Binh chủng Hóa học đã chỉ đạo Lữ đoàn 87 tổ chức Diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên, một cấp về động viên năm 2019 (ĐV-19).

Cán bộ Lữ đoàn 87 phổ biến quy định các trạm tiếp nhận quân dự bị động viên

Cuộc điễn tập đã huy động một số lượng lớn về con người và phương tiện của đơn vị và địa phương tham gia, đường cơ động xa, thời tiết khắc nghiệt...song do làm tốt công tác giáo dục, động viên, giao nhiệm vụ và tổ chức, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm chu đáo nên Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, nhưng nhìn chung Cuộc diễn tập ĐV-19 đã thành công trên nhiều mặt, nổi bật là một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, qua diễn tập kiến thức, năng lực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ động viên đã được nâng lên đáng kể.

Quán triệt sâu sắc Mệnh lệnh công tác quân sự của Tư lệnh, Chỉ thị CTĐ, CTCT của Chính ủy Binh chủng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã xác định diễn tập ĐV-19 là nhiệm vụ trọng điểm trong Quý II và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, từ đó cụ thể hóa vào các nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo làm công tác chuẩn bị về mọi mặt; quán triệt và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Thông qua quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, cán bộ, nhân viên, HSQ-CS trực tiếp tham gia và phục vụ diễn tập, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp trên các vai tập, hình dung được thứ tự hành động, thời cơ thực hiện các khâu, các bước của lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan và phân đội sau khi nhận lệnh chuyển trạng thái SSCĐ lên cao đồng thời với lệnh động viên; đặc biệt là công tác hiệp đồng với các địa phương giao nguồn DBĐV, thành phần, cấu trúc và hoạt động của Trạm tiếp nhận lực lượng DBĐV, những thuận lợi khó khăn đặt ra trong công tác hiệp đồng, bảo đảm và thực hành tiếp nhận quân nhân và phương tiện động viên.

Cũng thông qua diễn tập, cán bộ các cấp phần nào hình dung, tiên liệu được những thuận lợi, khó khăn trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, đó là kiến thức bổ ích cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện ở đơn vị trong thời gian tới.

Hai là, đánh giá được thực chất năng lực tổ chức chuẩn bị, chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm của cán bộ các cấp, làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện tiếp theo.

Kết quả cụ thể của cuộc diễn tập giúp Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đánh giá đúng năng lực của cán bộ các cấp trong tổ chức chuẩn bị, bảo đảm và thực hành diễn tập; những vấn đề đặt ra khi phối hợp, hiệp đồng với các địa phương giao nguồn; bản lĩnh, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành đơn vị trong chuyển trạng thái SSCĐ và thực hành tiếp nhận lực lượng DBĐV của chỉ huy, cơ quan và phân đội; năng lực tiến hành CTĐ, CTCT; khả năng bảo đảm thông tin liên lạc trong chỉ huy, hiệp đồng; công tác bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là khi tiếp nhận lực lượng DBĐV, kiện toàn tổ chức biên chế thời chiến.

Đây là cơ sở quan trọng để xác định các nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của đơn vị.

Ba là, khẳng định vị thế, vai trò, sức mạnh chiến đấu và hình ảnh của bộ đội Hóa học; củng cố mối quan hệ gắn bó với các địa phương, đơn vị bạn trên địa bàn phía Nam.

Cuộc diễn tập ĐV-19 của Lữ đoàn 87 đã được đón gần 100 đại biểu, khách mời từ Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo chính quyền và cơ quan quân sự từ cấp tỉnh đến cấp xã có liên quan của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Học viện Lục quân, Quân chủng Hải quân, lực lượng hóa học Quân khu 7 và một số đơn vị trong Binh chủng đến tham quan khu sơ tán, thành phần, cấu trúc và hoạt động của Trạm tiếp nhận lực lượng DBĐV. Với công tác chuẩn bị chu đáo, bố trí trạm khoa học, chỉ huy điều hành, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất, liên hoàn đã để lại cho các đại biểu, khách mời dấu ấn, cảm xúc, tình cảm hết sức tốt đẹp; qua đó thêm một lần khẳng định vị thế, vai trò và hình ảnh của Lữ đoàn 87 nói riêng, cũng như Bộ đội Hóa học nói chung; đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó với các địa phương, đơn vị bạn trên địa bàn phía Nam.

Bốn là, thông qua diễn tập đã phát hiện một số nội dung cần nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm để điểu chỉnh cho phù hợp với thực tiễn đặt ra khi tiếp nhận lực lượng DBĐV hóa học.

Kết quả của Cuộc diễn tập đặt ra một số nội dung như: Cấu trúc và bố trí một số thành phần của Trạm tiếp quan nhân DBĐV cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện có kiểm tra chất lượng mặt nạ ngay tại Trạm. Sắp xếp quân trang, trang bị kỹ thuật trước khi cấp phát cho quân nhân DBĐV cần tỉ mỉ, khoa học, hợp lý để quá trình tiếp nhận diễn ra liên hoàn, hạn chế sự ùn ứ ở một số vị trí của Trạm. Công tác chỉ huy, hiệp đồng, thực hành tiếp nhận và công tác bảo đảm trong điều kiện tình hình khu vực phức tạp, đối phương có nhiều phương tiện trinh sát hiện đại... cần được nghiên cứu, tổng kết để điều chỉnh thống nhất.

Cùng với những kết quả nổi bật trên đây, đơn vị cũng phát hiện một số nội dung cần tập trung rút kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị, thực hành và kết thúc diễn tập. Những nội dung đạt được thông qua diễn tập là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới./.

 

Thượng tá Trần Văn Mạnh, Phó Chính ủy Lư đoàn 87

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh