728 x 90

Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở Lữ đoàn 86

  • Thứ năm, 20/12/2018 - 10:13 sáng
  • Bùi Văn Luyện

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu các phong trào thi đua quyết thắng.

Phong trào thi đua đã thực sự trở thành một động lực to lớn góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị. Toàn Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên, trong năm lăm liền (2013-2018) Lữ đoàn đều đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện chuyên môn binh chủng giỏi” được Bộ Quốc phòng tặng cờ, sơ kết năm lăm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 174 của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 ÷ 2020 và những năm tiếp theo” và thực hiện “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Tổng cục Chính trị Lữ đoàn đều được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Năm 2017, Lữ đoàn được Chính phủ tặng cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua quyết thắng trong năm; tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018, Lữ đoàn đã có 19 tập thể và 167 cá nhân được đề nghị khen thưởng ở các cấp, đáng chú ý đây là năm thứ hai liên tiếp Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua…

Đại đội 66, Lữ đoàn 86 thực hành huấn luyện trinh sát chất độc

Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong những năm tới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cần thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác thi đua-khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định đến chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua. Vì ở đâu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm đến hoạt động thi đua thì ở đấy chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào thi đua được phát huy tốt và người lại, ở nơi nào cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu không quan tâm, hoặc ít quan tâm thì ở đó chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua sẽ không tốt. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quán triệt sâu sắc nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng của trên, đồng thời đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu mà phong trào thi đua đã đề ra. Trong đó, chú trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ làm cho mọi quân nhân hiểu rõ thi đua là nghĩa vụ và quyền lợi, là cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân, từ đó từng cá nhân phấn đấu vươn lên. Song, cần kịp thời trấn chỉnh, khắc phục tư tưởng, quan điểm xem nhẹ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua.

Thứ hai, Tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và hoạt động thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm; đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động thi đua; huy động đông đảo các tổ chức, lực lượng cùng tham gia. Đây là biện pháp rất quan trọng để phong trào thi đua luôn đi đúng hướng, không xa rời thực tiễn chống được việc làm qua loa, đại khái. Trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội, binh chủng, Lữ đoàn; trước những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị như: Huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện dự bị động viên, diễn tập, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận…đều tổ chức phát động thi. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua quyết thắng cũng như từng đợt thi đua cao điểm cần xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; quá trình thực hiện cần phát huy được trí tuệ tập thể đề ra nhiều biện pháp hay, tập trung giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Kết hợp tốt giữa thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm với thực hiện phong trào thi đua của các ngành, các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện phong trào thi đua, trong đó chú trọng vào vai trò xung kích của tổ chức đoàn thanh niên ở các cấp. Cùng với đó, thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò hội đồng thi đua, khen thưởng và tổ thi đua ở các cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế rõ ràng, nêu cao trách nhiệm các thành viên, trước hết là cơ quan thường trực trong tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp; tổ chức chấm thi đua thường xuyên, đánh giá khách quan, trung thực chống phô trương hình thức; tiến hành theo dõi chấm thi đua chéo giữa các cơ quan, đơn vị khắc phục tình trạng chỉ theo dõi và chấm thi đua các đơn vị còn các cơ quan do nể nang không chấm, hoặc có chấm nhưng không có điểm trừ chỉ có điểm cộng.

Thứ ba, Thực hiện tốt việc xây dựng và nhân điển hình tiên tiến. Đây là biện pháp rất quan trọng trong nuôi dưỡng phong trào thi đua. Bởi cá nhân điển hình tiên tiến có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hơn nữa, mỗi cá nhân dù có cố gắng đến mấy nhưng thiếu sự định hướng, giúp đỡ của tập thể, của đồng chí, đồng đội sẽ khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để xây dựng được cá nhân điển hình tiên tiến, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xây dựng tiêu chí cụ thể, trong đó quán triệt rõ tiêu chí đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua phải là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc và có đề tài, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Khi xây dựng được tiêu chí tiến hành thông báo rộng rãi cho các tập thể, cá nhân biết để phấn đấu, đồng thời cũng là cơ sở để sau này tổng kết tiện cho việc bình xét. Ngay từ đầu năm cần tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua trong năm. Đối với những cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phân công, giao nhiệm vụ cho tham gia các hội thao, hội thi, làm các đề tài sáng kiến để vừa rèn luyện vừa tạo điều kiện cho các cá nhân phấn đấu, thể hiện khả năng của bản thân.

Thứ tư, Tổ chức tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua cao điểm và thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hằng năm, kịp thời biểu dương, khen thưởng. Đây là công việc rất quan trọng, bởi lẽ thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái, khi đã gieo trồng được hạt giống tốt nhưng gặt hái, khen thưởng không tốt không những không động viên khen thưởng được đúng người đúng việc, thậm chí còn làm cho cá nhân thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, chỉ huy các cấp, làm giảm tác dụng của phong trào thi đua. Chính vì vậy, quá trình sơ, tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng hướng dẫn, tiến hành từ cấp tiểu đội trở lên, kiên quyết không để tình trạng làm qua loa, đại khái hay tư tưởng cào bằng, nhất là những suy nghĩ và việc làm “lần lượt” hay “tạo điều kiện” cho những đồng chí chuẩn bị đến niên hạn thăng quân hàm được tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua” để lên quân hàm trước niên hạn. Phát huy tốt vai trò thẩm định của cơ quan chức năng, hội đồng và tổ thi đua, khen thưởng ở các cấp trong rà soát, thẩm định các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng. Đối với những tập thể và cá nhân chưa xứng đáng kiên quyết không đề nghị khen thưởng, không vì số lượng, chỉ tiêu mà bỏ qua chất lượng, chú trọng khen thưởng những đơn vị cơ sở và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đồng thời phổ biến rộng rãi trong toàn đơn vị để mọi người học tập, noi theo.

Thứ năm, Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thi đua – thưởng và thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Đây là biện pháp rất cần thiết để duy trì hoạt động của phong trào thi đua. Trong thực hiện phong trào thi đua, việc khen thưởng có giá trị rất lớn về mặt tinh thần, song cũng cần vật chất để động viên, khích lệ mọi người cùng tham gia. Trong khi đó, nguồn kinh phí trên cấp cơ bản chỉ đảm bảo cho khen thưởng trong tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm, vì vậy, để khen thưởng thường xuyên và trong thực hiện phong trào thi đua cao điểm của từng cơ quan, đơn vị rất cần có kinh phí để bổ sung. Do đó, ngoài nguồn kinh phí trên cấp, các cơ quan, đơn vị cần trích quỹ vốn của đơn vị để thực hiện tốt hoạt động khen thưởng của cơ quan, đơn vị mình.

Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng những năm qua, nhất là năm 2018, tin tưởng rằng trong năm 2019 và những năm tiếp theo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 86 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Bùi Văn Luyện

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh