728 x 90

Kết quả, kinh nghiệm thực hiện giai đoạn I “Nhà trường không khói thuốc lá” ở Trường Sĩ quan Phòng hóa

  • Thứ hai, 07/01/2019 - 9:55 sáng
  • Bùi Nguyên Hải

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Phòng hóa ban hành Chỉ thị số 1056/CT-TSQ về thực hiện "Nhà trường không khói thuốc lá" được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 31/12/2018 thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động toàn Trường thực hiện không hút thuốc lá. Giai đoạn 2 từ ngày 01/01/2019 thực hiện triệt để Nhà trường “Không khói thuốc lá”. Đây là một việc làm quan trọng và cần thiết thể hiện quyết tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường trong quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chỉ thị số 102/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nghiêm cấm hành vi hút thuốc lá ở những nơi công cộng trong toàn quân kể từ ngày 01/01/2010.

Sau khi Chỉ thị 1056/CT-TSQ ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có nhiều biện pháp cụ thể, kiên quyết. Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu - Hành chính, Phòng Hậu cần đã phối hợp thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, nhắc nhở các đồng chí hút thuốc lá. Các tổ chức quần chúng Đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ sở, Hội phụ nữ cơ sở trong Nhà trường xung kích đi đầu trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên “nói không với thuốc lá”. Phát huy tốt vai trò của hệ thống pano, khẩu hiệu; tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên phát thanh nội bộ Nhà trường về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế và môi trường, lợi ích của việc bỏ thuốc lá... Toàn trường tích cực hưởng ứng tham gia “Cuộc vận động nói không với thuốc lá”, các tổ chức đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên hút thuốc lá, không vi phạm kỷ luật”.

Kết thúc giai đoạn I (từ ngày 22/10 đến ngày 31/12/2018), toàn Trường cơ bản thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 1056/CT-TSQ. Nổi bật là: 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ viết cam kết thực hiện bỏ thói quen hút thuốc lá.

Từ những kết quả đạt được ở giai đoạn I rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên làm tốt việc quán triệt nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chỉ thị số 102/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 1056/CT-TSQ của Hiệu trưởng đến mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ. Việc quán triệt cần tiến hành trong các tổ chức, các lực lượng, lồng ghép trong các buổi giao ban, sinh hoạt tập trung, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc được sự cần thiết phải phòng, chống tác hại của thuốc lá, lợi ích của bỏ thuốc lá. Từ đó những người có thói quen hút thuốc lá sẽ tự nguyện, quyết tâm bỏ thuốc lá, người không hút thuốc lá sẽ tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người “nói không với thuốc lá”.

Hai là, tăng cường giáo dục xây dựng ý thức trách nhiệm trong thực hiện “Nhà trường không khói thuốc lá”. Thực tiễn giai đoạn I cho thấy, việc giáo dục xây dựng ý thức trách nhiệm có vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả thực hiện “Nhà trường không khói thuốc lá”. Để xây dựng được ý thức trách nhiệm cho mọi người trong thực hiện “Nhà trường không khói thuốc lá” cần tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động. Phát huy vai trò của pano, khẩu hiệu, truyền thanh nội bộ, trang tin điện tử... Coi trọng các các hình thức trực quan, các hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá... Đặc biệt, cán bộ chủ trì đơn vị và các tổ chức quần chúng phải gương mẫu đi đầu, tuyệt đối không hút thuốc lá, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người thân, đồng đội nói không với thuốc lá.

Ba là, xây dựng, nhân rộng những đơn vị “điểm” không khói thuốc. Để xây dựng những đơn vị “điểm” không khói thuốc đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy đơn vị được lựa chọn phải có chủ trương, biện pháp cụ thể, kiên quyết trong chỉ đạo, kiên trì thực hiện. Phấn đấu xây dựng đơn vị thực sự mẫu mực đi đầu trong triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các chỉ thị, quy định, cuộc vận động, phong trào thi đua có liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ đó làm gương để các đơn vị khác học tập, noi theo và đơn vị không khói thuốc được nhân rộng trở thành phổ biến trong toàn Trường.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những trường hợp hút thuốc lá. Lấy kết quả thực hiện bản cam kết của cá nhân về thực hiện Chỉ thị 1056/CT-TSQ làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Đồng thời làm cơ sở để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì đơn vị, phong trào thi đua hàng tháng của từng cơ quan, đơn vị.

Thực hiện “Nhà trường không khói thuốc lá” là một chủ trương quan trọng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ phải nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thành công Chỉ thị 1056/CT-TSQ, góp phần xây dựng Nhà trường có môi trường văn hóa lành mạnh, môi trường tự nhiên trong lành, trở thành đơn vị mẫu mực, đi đầu trong toàn Binh chủng về thực hiện Phong trào thi đua “Nói không với thuốc”./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

Đoàn viên thanh niên tổ chức diễn đàn "Hãy nói không với thuốc lá"

Chuyên gia Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá/Bộ Y tế giới thiệu chuyên đề "Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Quân đội" cho cán bộ, học viên trong toàn trường

Tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại đơn vị

 

Bùi Nguyên Hải

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh