728 x 90

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Hóa học qua các thời kỳ

 • Thứ sáu, 04/03/2016 - 1:19 chiều
 • Hưng Nguyễn

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Hóa học qua các thời kỳ (1958 đến nay)

 1. PHÒNG HÓA HỌC - NGUYÊN TỬ (19/4/1958 - 09/5/1966)
  1. Trung tướng Đặng Quân Thụy - Trưởng phòng (4/1958 - 5/1966)
  2. Trung tá Đào Xuân Hoàng - Phó phòng (6/1961 - 5/1966)
 2. CỤC HÓA HỌC (09/5/1966 - 7/7/1977)
  1. Đại tá Cù Xuân Sắc - Quyền Cục trưởng (5/1966 - 10/1976)
  2. Đại tá Nguyễn Duy Hàn - Cục phó (3/1973 - ...)
 3. BỘ TƯ LỆNH - BINH CHỦNG HÓA HỌC (17/7/1977 đến nay) 
  1. Tư lệnh
   1. Trung tướng Đặng Quân Thụy (9/1977 - 3/1986)
   2. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Phát (3/1986 - 9/1993)
   3. Thiếu tướng Trần Văn Nghị (9/1993 - 12/2004)
   4. Trung tướng Phạm Quốc Trung (12/2004 - 12/2012)
   5. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (12/2012 - 10/2016)
   6. Thiếu tướng Hà Văn Cử (10/2016 đến nay)
  2. Chính ủy, Phó Tư lệnh về Chính trị
   1. Đại tá Lê Hữu Lập - Phó Tư lệnh về Chính trị (8/1980 - 9/1985)
   2. Đại tá Đặng Văn Liễn - Phó Tư lệnh về Chính trị (9/1985 - 3/1994)
   3. Đại tá Nguyễn Mạnh Tường - Phó Tư lệnh về Chính trị (3/1994 - 5/2003)
   4. Thiếu tướng Phạm Huy Thăng - Phó Tư lệnh về Chính trị (5/2003 - 5/2006); Chính ủy (5/2006 - 7/2010)
   5. Thiếu tướng Dư Xuân Bình - Chính ủy (8/2010 - 10/2014)
   6. Thiếu tướng Phạm Đức Thọ - Chính ủy (8/2014 - 12/2017)
   7. Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng - Chính ủy (1/2018 đến nay)
  3. Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng
   1. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Phát (9/1977 - 3/1986)
   2. Đại tá Trần Quân (2/1987 - 8/1991)
   3. Thiếu tướng Trần Văn Nghị (8/1991 - 9/1993)
   4. Đại tá Nguyễn Ngọc Linh (9/1993 - 12/1998)
   5. Đại tá Trần Đông Sơ (12/1998 - 5/2005)
   6. Đại tá Nguyễn Văn Thắng (5/2005 - 7/2010)
   7. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (8/2010 - 12/2012)
   8. Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ (12/2012 - 12/2014)
   9. Thiếu tướng Hà Văn Cử (12/2014 đến 10/2016)
   10. Đại tá Nguyễn Đình Hiền (8/2017 đến nay)
  4. Phó Tư lệnh
   1. Đại tá Lê Văn Thọ (11/1983 - 1987)
   2. Thiếu tướng Trần Xuân Thu (8/1987 - 1988)
   3. Trung tướng Phạm Quốc Trung (8/2000 - 12/2004)
   4. Đại tá Đặng Xuân Tập (2/2005 - 11/2013)
   5. Thiếu tướng Hà Văn Cử (5/2014 - 11/2014)
   6. Đại tá Hoàng Bá Ngụ (12/2014 - 2017)
   7. Đại tá Phạm Xuân Hưng (02/2019 đến nay)
  5. Phó Chính ủy
   1. Đại tá Lê Hữu Lập (9/1977 - 8/1980)
   2. Đại tá Đặng Xuân Nhận - Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị (11/2006 - 10/2009); Phó Chính ủy (10/2009 - 4/2010)
   3. Thiếu tướng Dư Xuân Bình (4/2010 - 7/2010)
   4. Thiếu tướng Phạm Đức Thọ (4/2013 - 7/2014)
   5. Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng (12/2014 - 1/2018)
   6. Đại tá Trịnh Thành Đồng (4/2018 đến nay)

Hưng Nguyễn

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh